Koldioxidsläckare 5kg, Total

Artikelnummer: 670035
Pris:

1 303,75

SEK


Koldioxidsläckare är fyllda med kolsyra, ett släckmedel av gas.

Med koldioxidsläckare släcks brand i brandfarliga vätskor (B) som bensin, lösningsmedel, olja m.m.
Släckaren kan användas mot brand i elektriskt strömförande utrustning.
Frosttålig.

Konsumentverkets riktlinjer: restaurangkök, elcentraler, datacentraler

Släckmedel: Koldioxid
Typ: Co2 Effektklass: 89B
Mängd: 5 kg
Vikt fylld: 13,5 kg
Höjd: 850 mm
Diameter: 152 mm
Bredd inkl.handtag: 460 mm
Kastlängd: 4 m
Tömningstid: 14 sek
Funktionstemp: -30C - + 60C

Tillverkarens hemsida: www.mb-fire.it