Vi hjälper dig att öka ditt brandskydd

Läs mer om våra produkter

Tjänster

Upprättande av brandskyddsdokumentation enligt Lagen Om Skydd mot olyckor. Implementering och utbildning samt upprättande av rutiner för denna inom verksamheten

Intern brandskyddskontroll/redogörelse över brandskydd, med avsikt att tillse att de bestämmelser gällande brandskydd, som är upprättade enligt författningar och regler, följs vid samtliga enheter

Upprättande av dokumentation enligt Boverkets Bygg Regler inför ny- om- eller tillbyggnad där brandskyddsdokumentation krävs samt beräkningar och dimensioneringar

Förebyggande tillsynsverksamhet avseende brandskydd (brandrisker mm)

Brandmateriel – tillsyn och revision. Allmän tillsyn av funktion och årlig revision. Upprättande av utrymningsplaner samt instruktioner. Upprättande och revision av utrymningsplaner.

Brandtätning - Vi har systemet som klarar alla dina brandtätningsbehov. BrandSäk SG Consulting är certifierat brandtätningsföretag. Vi utför besiktningar/kontroller av brandcellsväggar etc. samt kan åtgärda ev. brister. Vi använder oss av FireSeal programmet. Vi kan även brandtäta utomhus, inomhus samt i känsliga lokaliteter. Ring gärna för mer information.