Vi hjälper dig att öka ditt brandskydd

Läs mer om våra produkter

Utbildningar

BRANDSÄK kan erbjuda flertalet grundläggande utbildningar som vi - eftersom inget företag är det andra likt - anpassar efter varje kunds behov.

Brandutbildning med huvudavsikt att förebygga tillbud, samt att åtgärda eventuella misslyckanden. Teori innehållande brandkunskap, brands uppkomst och brandtriangeln. Praktik med aktiv övning, handhavande av brandmaterial samt släckning av brand. Efter överenskommelse kan teori och praktikavsnitt genomföras vid olika tillfällen/dagar.

HLR-utbildning med övning i automatisk hjärtstartare. Komplettering med medicinska sjukdomstillstånd samt missbruk och narkotika mm. Anpassning efter överenskommelse.

Företagsanpassade utbildningar och föreläsningar inom skydd och säkerhet. Kontakta oss för Ditt eget behov.

Objektsanpassning av utbildningarna till beställande företags/enhets egen riskmiljö kan genomföras efter överenskommelse.

All brandutbildning genomförs enligt fastställda normer och regler för brand- och hetarbetesutbildningar.

De instruktörer som medverkar vid utbildningarna är av SBF samt HLR Rådet certifierade för genomförande av utbildningar